Regulamin świadczenia usług sklepu DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl

§ 1
 DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl jest sklepem internetowym jak  również stacjonarnym; właścicielem jest DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Połanieckiej 17, 42-580 Wojkowice wpisaną do CEIDG jako DOMEX AUTO CZĘŚCI.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl
 
§ 2
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
§ 3
Zamówienia można składać bez rejestracji lub można zarejestrować się na stronie sklepu DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl i wypełnić wskazany na tej stronie formularz .

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji , wybór liczby produktów i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl bez dodatkowej opłaty, pod adresem ul.Połaniecka 17  42-580 Wojkowice.

Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail bądź wiadomość sms , potwierdzający przyjęcie zamówienia.
§ 4
1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym,a DOMEX AUTO CZĘŚCI https://autoczescidomex.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie do 14 dni.
§ 5
Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:
Domex Auto Części
ul.Połaniecka 17
42-580 Wojkowice
UWAGA : Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr I do niniejszego regulaminu.

Sprzedawca zwraca klientowi ( Kupującemu) kwotę równą cenie zakupionego towaru ( w przypadku odstąpienia od umowy) oraz koszty dostarczenia towaru , z wyjątkiem sytuacji, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę,  wówczas sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

UWAGA : jeśli dostarczony Kupującemu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy  niezwłocznie nas o tym fakcie poinformować.
Jeśli to możliwe wymienimy towar na właściwy  na swój koszt.  W przypadku braku dostępności towaru na wymianę zastrzegamy sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr II do niniejszego regulaminu.
§6
 Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Domex Auto Części. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu https://autoczescidomex.pl/, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem https://autoczescidomex.pl/ oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie https://autoczescidomex.pl/ , jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu https://autoczescidomex.pl/ .
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez DOMEX AUTO CZĘŚCI i przez jej partnerów biznesowych.
Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest DOMEX AUTO CZĘŚCI . Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od DOMEX AUTO CZĘŚCI informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie DOMEX AUTO CZĘŚCI adres poczty elektronicznej.

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z DOMEX AUTO CZĘŚCI poprzez adres e-mail: admin@autoczescidomex.pl lub pisemnie na adres siedziby).

 

Użytkownik posiada  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie jeśli kupujący uzna że są ku temu podstawy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez DOMEX AUTO CZĘŚCI prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu DOMEX AUTO CZĘŚCI na adres e-mail admin@autoczescidomex.pl
 
TERMINY WYSYŁKI I DODATKOWE UWAGI
Przesyłki nadajemy od poniedziałku do piątku. Nie pracujemy po godzinach pracy, w niedziele i święta.
(My też mamy rodziny i nas też obowiązuje Kodeks Pracy. Zamawiając towar do godziny 14:00 przesyłka wyjdzie tego samego dnia. Jeżeli towar zostanie zamówiony po godzinie 14:00 przesyłka zostanie nadana w kolejnym dniu roboczym.
Jeżeli np. zamówicie Państwo przesyłkę w poniedziałek o 13:30 paczka zostanie wysłana tego samego dnia. Jeżeli np. zamówicie Państwo przesyłkę w piątek o 13:30 paczka zostanie wysłana w piątek. Jeżeli towar zostanie zamówiony np. w piątek o godzinie 14:01 paczka zostanie wysłana dopiero w poniedziałek.
Termin realizacji zamówienia podany na aukcji jest terminem przybliżonym nie gwarantowanym. Jako firma staramy się żeby przesyłki wychodziły natychmiastowo. W sytuacji jeżeli może nastąpić poślizg w wysyłce informujemy o tym klienta mailowo. Jeżeli z jakiś powodów przesyłka zostanie dostarczona po długim okresie od wysyłki i będą mieli Państwo zastrzeżenia odnośnie terminu realizacji bardzo prosimy o kontakt mailowy w celu wyjaśnienia zaistniałego problemu.
Nie odpowiadamy za nieterminowe dostawy przesyłek ze strony przewoźników.
UWAGA Zgodnie z obowiązującym prawem kupujący po opłaceniu i odebraniu przesyłki ma prawo sprawdzić w obecności dostawcy stan otrzymanego towar pod względem jakościowym i ilościowym. Dlatego też prosimy o sprawdzenie w obecności dostawcy zamówiony towar. W przypadku zauważonych nieprawidłowości prosimy o bezzwłocznie zgłoszenie tego faktu dostawcy przesyłki w czasie odbioru.

POŁANIECKA 17
42-580 WOJKOWICE
REGON: 276884090
NIP: 634-220-90-48

Kontakt
Domex Auto Części
POŁANIECKA 17
42-580 WOJKOWICE
REGON: 276884090
NIP: 634-220-90-48

pytanie do sprzedającego
domexczesci@gmail.com
606-917-235 606-917-242
32-769-60-19
poniedziałek – piątek
08:00 – 17:00
sobota
09:00 – 12:00
niedziela
zamknięte